Povodňová situace v kraji

5. 1. 2024

Výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy

Hlásná a předpovědní povodňová služba hydro.chmi.cz

Informace Povodí Labe, státní podnik:

Na stránkách Povodí Labe, státní podnik, www.pla.cz najdete i další související informace.

Detailní informace o povodňové situaci je nutné řešit s konkrétní obcí, respektive s jejím povodňovým orgánem.