Krajské dotace pro rok 2016

Informace, podmínky a formuláře pro podávání žádostí najdete na dotačním portále Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

Dotační portál Královéhradeckého kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů. Dále jsou zde zveřejňovány aktuality, podmínky dotačních programů, schválené žádosti, kontakty na pracovníky oddělení krajských dotací a další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z krajského rozpočtu.

20.4.2016

Dotace na zadržování vody v krajině

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo nový dotační program s alokaci 230 mil. Kč na podporu přirozeného zadržování vody v krajině

3.3.2016

Dotace na nekomerční výsadbu stromků

Do 10.3. je možno podávat žádosti v grantovém řízení specifického společensko-ekologického projektu společnosti ŠKODA AUTO, „Za každé prodané auto Škoda v ČR jeden zasazený strom‟ neboli ŠKODA Stromky. V rámci společenské odpovědnosti firma vyhlašuje 7 dlouhodobých grantů zaměřených hlavně na podporu regionů, kde ŠKODA AUTO působí, tedy i na Královéhradecký kraj. Více informací naleznete ZDE

26.2.2016

Dotace na návesní rybníčky

Upozorňujeme žadatele o podporu z řad zástupců obcí, že kromě krajského dotačního programu 16ZPD02 je možné na obnovu a opravy návesních rybníčků žádat do 29.4. 2016 i v obdobném programu ministerstva zemědělství. Podrobnosti viz ZDE

10.2.2016

Dotační program: Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji

Na základě schválení žádosti Královéhradeckého kraje v dotačním programu MŠMT "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni" vyhlašuje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dotační program 16KPMKHK. Projekty podávejte na předepsaném formuláři žádosti (vzor je přílohou programu) elektronicky na emailovou adresu dkomorova@kr-kralovehradecky.cz a písemně na adresu uvedenou v dotačním programu

25.1.2016

Kotlíkové dotace – ukončení podávání žádostí o dotaci

Upozorňujeme žadatele, že z důvodu vyčerpání celkové alokace dotačního programu 16OPK01 Kotlíkové dotace bohužel není od 25. ledna 2016, 10.00 hod., možné podávat projektové žádosti. O vyhlášení další výzvy budeme veřejnost včas informovat. Děkujeme za pochopení.

21.1.2016

Prohlášení o změnách v projektové žádosti

Prohlášení o změnách v projektové žádosti vyplňuje žadatel pokud již nyní ví, že při vyplňování projektové žádosti o "kotlíkovou" dotaci udělal chybu - např. v kontaktních údajích, harmonogramu, požadavku na nový zdroj vytápění, "mikro" opatření apod. - nebo byl k doplnění vyzván pracovníkem administrujícím jeho žádost.

20.1.2016

Mimořádný účelový příspěvek příspěvkové organizaci Královéhradeckého kraje – změna začátku lhůty pro podání žádosti

Z technických důvodů souvisejících s přípravou formuláře žádosti o mimořádný účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Královéhradeckého kraje (dále jen „žádost o MUP“) na dotačním portálu Královéhradeckého kraje bude Rada Královéhradeckého kraje dne 25. ledna 2016 jednat o změně začátku lhůty pro podání žádosti o MUP, a to z 25. ledna 2016 na 8. února 2016 s tím, že konec lhůty, tj. 29. února 2016, se nemění.