Pomoc žadatelům o finační podporu

22. 4. 2024 Autor: Roman Klíma

logohk logo EU

Možnost financování Vašich projektů z fondů Evropské unie

Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nabízí zdarma možnost konzultací k přípravě žádostí do Operačních programů financovaných z fondů Evropské unie:


  • základní informace o operačních programech
  • aktuální informace o připravovaných výzvách
  • zařazení projektových záměrů do vhodných operačních programů


V případě, že budete mít zájem realizovat Váš záměr s pomocí finanční podpory ze Strukturálních fondů či jiných podpor, připravil pro Vás Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje formulář Projektový záměr, který je umístěn níže.

Předkladatel : vyplní formulář a pošle ho elektronicky na adresu konzultanta Ing. Romana Klímy, e-mail: rklima@khk.cz.

Následně bude záměr posouzen z hlediska možností jeho financování.

Konzultant : kontaktuje předkladatele a poskytne mu veškeré informace, které bude potřebovat v souvislosti s případným podáním projektu a jeho realizací.

Dle potřeby bude možné si s konzultantem sjednat osobní konzultaci.

Odesláním formuláře Projektový záměr na Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje předkladatel souhlasí s předáním formuláře konzultantovi, který předkladatele zkontaktuje.

Projektový záměr, který bude předkladatelem předán ke konzultaci nebude zveřejňován, bude pouze evidován.

Na základě údajů v Projektovém záměru bude projekt zařazen do databáze projektových záměrů na území Královéhradeckého kraje, členěné podle možných zdrojů finančních prostředků (operační programy, krajské dotační programy a další).Kontakt:

Ing. Roman Klíma, tel.: 495 817 492, e-mail: rklima@khk.czSoubory ke stažení