Implementace Krajského akčního plánu (I-KAP KHK)

Projekt
IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI I
je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu I-KAP je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj.

_úvod:

26.4.2021

Implementace Krajského akčního plánu II

Dne 1. 1. 2021 byla zahájena realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II. Cílem projektu IKAP II je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně - vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj.

22.3.2018

MŠMT podpoří projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV na svém zasedání dne 27. února 2018 rozhodla o podpoře projektu celkovou částkou 94 188 207,20 Kč, což představuje 99,17 % celkové požadované částky. Díky tomu bude možné naplnit cíle projektu, zachovat zapojení všech zúčastněných partnerů a realizovat naplánované klíčové aktivity.