Metodická pomoc obcím

Starostujte bez starostí – rozcestník pro starosty, zastupitele a zaměstnance menších obcí

Rozcestník pro starosty především menších obcí I. typu najdete na webu www.chytryregion.cz nebo přímo pod odkazem www.starostuj.cz. Obsahuje přehledně zpracované agendy a také vzory, metodiky i další informace ke stažení.

5 nejnovějších zpráv

2.7.2024

4599/2024 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ: NÁLEŽITOSTI PÍSEMNÉ PLNÉ MOCI

k § 33 odst. 1 správního řádu Písemná plná moc předkládaná účastníkem řízení k prokázání zmocnění k zastoupení podle § 33 odst. 1 správního řádu nemusí být vyhotovena na samostatné listině a nemusí být opatřena přijetím (akceptační doložkou) ze strany zmocněnce či podpisem zmocněnce. Pokud účastník řízení předloží plnou moc jako součást podání a bez podpisu zmocněnce, nemůže to samo o sobě založit pochybnosti správního orgánu o zastoupení a není to důvodem k tomu, aby účastníka řízení či jeho zmocněnce vyzval k odstranění vad plné moci. (Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2024, čj. 2 As 103/2023-47) Prejudikatura: č. 792/2006 Sb. NSS, č. 3284/2015 Sb. NSS, č. 3836/2019 Sb. NSS a č. 3860/2019 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 24/2007 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 531/05).

8.3.2024

Sbírka rozhodnutí NSS - 4565/2024 PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH: POVINNOST CYKLISTY POUŽÍT STEZKU PRO CHODCE A CYKLISTY

k § 57 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 31. 12. 2021. Z § 57 odst. 1 ani z jiného ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nevyplývá povinnost cyklisty použít stezku pro chodce a cyklisty. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2023, čj. 4 As 102/2023-25)