Metodická pomoc obcím

Starostujte bez starostí – rozcestník pro starosty, zastupitele a zaměstnance menších obcí

Rozcestník pro starosty především menších obcí I. typu najdete na webu www.chytryregion.cz nebo přímo pod odkazem www.starostuj.cz. Obsahuje přehledně zpracované agendy a také vzory, metodiky i další informace ke stažení.

5 nejnovějších zpráv

10.7.2023

4461/2023 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ: ZMĚNĚNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

k § 149 odst. 7 správního řádu Pokud je v odvolacím řízení změněno závazné stanovisko a následně zrušeno prvostupňové rozhodnutí, stává se změněné závazné stanovisko podkladem nového prvostupňového rozhodnutí. Pokud je poté podáno odvolání, v němž jsou namítány vady (změněného) závazného stanoviska, odvolací orgán již nepostupuje podle § 149 odst. 7 správního řádu, ale zodpovězení odvolacích námitek zajistí v součinnosti s nadřízeným orgánem dotčeného orgánu prostřednictvím doplnění změněného závazného stanoviska. (Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2023, čj. 43 A 19/2021-90) Prejudikatura: č. 2167/2011 Sb. NSS, č. 2434/2011 Sb. NSS a č. 4139/2021 Sb. NSS.