Integrace národnostních menšin, azylantů a integrace cizinců

22. 4. 2024 Autor: Martina Smudková

Pracovník zodpovědný za agendu národnostních menšin, azylantů a integrace cizinců zajišťuje koncepční, metodické, koordinační činnosti v dílčích oblastech státní správy nebo samosprávy kraje týkajících se této problematiky. Zabezpečuje informovanost a metodickou pomoc obcím kraje na úseku integrace cizinců. Zabezpečuje souhrnné práce při zajišťování stavu dílčích úseků státní správy nebo samosprávy týkající se národnostních menšin a cizinců, zpracovává koncepční materiály a návrhy politiky kraje ve vztahu k problematice integrace národnostních menšin a cizinců v Královéhradeckém kraji. Připravuje souborné zprávy o situaci národnostních menšin a o jejich potřebách na území kraje, zpracovává stanoviska k návrhům zákonů a právních předpisů týkajících se práv národnostních menšin, zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče o zdraví, školství, sociálního zabezpečení, sociálních služeb, společenského a kulturního života, spolupracuje s ostatními odbory krajského úřadu, s obecními úřady v kraji, s regionálními nevládními neziskovými organizacemi při řešení vztahů mezi majoritou a minoritami, při přípravě rozvojových dokumentů kraje a programů sociální prevence. Podílí se na realizaci Státního integračního programu v kraji a na naplňování Koncepce integrace cizinců a azylantů v ČR Základní dokumenty k integrační politice ke stažení – Aktuální informace o migraci (mvcr.cz) . Ve své práci se řídí mj. zákonem č. 325/1999 Sb. o azylu, zákonem č. 326/199 Sb. o pobytu cizinců na území ČR a předpisy souvisejícími, metodickým pokynem MV ČR a instrukcemi MV ČR a jejich novelizacemi, zveřejňovanými ve věstníku vlády ČR.

Pracovník zodpovědný za agendu národnostních menšin, azylantů a integrace cizinců zajišťuje koncepční, metodické, koordinační činnosti v dílčích oblastech státní správy nebo samosprávy kraje týkajících se této problematiky. Zabezpečuje informovanost a metodickou pomoc obcím kraje na úseku integrace cizinců. Zabezpečuje souhrnné práce při zajišťování stavu dílčích úseků státní správy nebo samosprávy týkající se národnostních menšin a cizinců, zpracovává koncepční materiály a návrhy politiky kraje ve vztahu k problematice integrace národnostních menšin a cizinců v Královéhradeckém kraji. Připravuje souborné zprávy o situaci národnostních menšin a o jejich potřebách na území kraje, zpracovává stanoviska k návrhům zákonů a právních předpisů týkajících se práv národnostních menšin, zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče o zdraví, školství, sociálního zabezpečení, sociálních služeb, společenského a kulturního života, spolupracuje s ostatními odbory krajského úřadu, s obecními úřady v kraji, s regionálními nevládními neziskovými organizacemi při řešení vztahů mezi majoritou a minoritami, při přípravě rozvojových dokumentů kraje a programů sociální prevence. Podílí se na realizaci Státního integračního programu v kraji a na naplňování Koncepce integrace cizinců a azylantů v ČR

Základní dokumenty k integrační politice ke stažení – Aktuální informace o migraci (mvcr.cz) .

Ve své práci se řídí mj. zákonem č. 325/1999 Sb. o azylu, zákonem č. 326/199 Sb. o pobytu cizinců na území ČR a předpisy souvisejícími, metodickým pokynem MV ČR a instrukcemi MV ČR a jejich novelizacemi, zveřejňovanými ve věstníku vlády ČR.

Kontaktní pracovník:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – kontaktní osoba:

Ing. Zdeňka Plocová, MBA
metodička sociální práce na obci a koordinátorka prevence
Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb
telefon: 736 521 834; +420 495 817 380
e-mail: zplocova@khk.cz

Spolupracující instituce:

  • Ministerstvo vnitra České republiky:

Úvodní strana – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Informace pro cizince: Informace pro cizince – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Druhy pobytu pro cizince ze třetích zemí – modrá karta, zelená karta atd., více zde.

Kontakty/dotazy: Dotazy – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

  • Integrační centrum pro cizince Hradec Králové:

Odkaz web: http://cizincihradec.cz/o-nas/

Kontakt: Šafaříkova ul. 666/9 (budova YMCA - 3. patro), 500 02 Hradec Králové,

tel: +420 492 604 940, e-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz

Facebook: https://www.facebook.com/cizincihradec

Integrační centrum pro cizince Hradec Králové, provozuje Diecézní katolická charita Hradec Králové

Hlavním cílem Integračních center je zajistit efektivitu a dostupnost integračních opatření po celém území ČR, garantovat praktickou realizaci cílů Koncepce integrace cizinců v ČR a podpořit rozvoj občanské společnosti na regionální a lokální úrovni.

Posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU), osob s udělenou mezinárodní ochranou a osob s udělenou dočasnou ochranou na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti.

Poskytované služby:

  • Právní a sociální poradenství
  • Kurzy češtiny pro cizince
  • Kurzy sociokulturních dovedností
  • Adaptačně integrační kurzy
  • Multikulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity
  • Pomoc dobrovolníků

Adaptačně integrační kurzy

Povinnost pro nově příchozí cizince ze třetích zemí dlouhodobě či trvale pobývající v ČR

Kurzy jsou od 1.1.2021 povinné dle § 155a zákona č. 326/1999 Sb. pro nově příchozí cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem. Kurz v rozsahu 4 hodin je tlumočen.

Kurzy jsou realizovány v jednotlivých krajích Integračních centrech http://www.integracnicentra.cz/

Aktuální informace ke kurzům naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx

Odkazy na důležité aktuální kontakty a navazující organizace:

Odkazy (cizincihradec.cz)

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

Mezinárodní ochrana – Aktuální informace o migraci (mvcr.cz)

https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/

www.nasiukrajinci.cz

https://www.pomahejukrajine.cz/

https://coda.io/d/Ukrajina_dzasdxTf153/Zakladni-odkazy-a-obecne-informace-k-podpore-uprchliku-z-Ukrajin_suDG4

Integrace držitelů mezinárodní ochrany

Státní integrační program

Cílem státního integračního programu je usnadnit počátek procesu integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou. V rámci programu jsou klientům poskytovány integrační služby přizpůsobené individuálním potřebám každého klienta. Integrační služby jsou zaměřeny zejména na pět klíčových oblastí, kterými jsou bydlení, zaměstnání, vzdělávání a dále sociální a zdravotní oblasti.

Soubory ke stažení