Granty a dotace pro rok 2008

9.1.2009

Vyhlášení dotačních programů v oblasti školství pro rok 2008

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/33/2008 ze dne 21. 1. 2008 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1622/2007 ze dne 13. 12. 2007, Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační programy v oblasti školství pro rok 2008. Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2008 v oblasti školství.

3.7.2008

Dotační řízení na Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2008

Královéhradecký kraj na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil dotační řízení na Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2008 v Královéhradeckém kraji - Program I. (projekty místního a regionálního charakteru). Formulář žádosti. Metodický pokyn.
Výše přidělené účelové dotace pro rok 2008.
Formuláře závěrečné zprávy a příloh.