Detašovaná pracoviště krajského úřadu

21. 2. 2022

Pro všechna detašováná pracoviště zůstává stejná adresa podatelny ( v sídle Královéhradeckého kraje), e-podatelny a datová schránka.

Odbor kultury a památkové péče

je umístěn v budově Galerie Moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139/140, 500 03 Hradec Králové.

Přístup do kanceláří odboru kultury je z ulice Tomkovy ze zadní části budovy Galerie Moderního umění a zvoní se dole na zvonek u dveří. Zvonek je označen "Odbor kultura a památkové péče". Zrovna tak jsou označeny i kanceláře odboru v 3. patře budovy.

Krajský živnostenský úřad a odbor územního plánování

Odbor správní a krajský živnostenský úřad,  oddělení krajský živnostenský úřad sídlí v Hradci Králové, Švendova 1282, v budově Eurocentra v přízemí.

Odbor územního plánování a stavebního řádu sídlí v Hradci Králové, Švendova 1282 v budově Eurocentra -  3. nadzemní podlaží

Odbor školství, oddělení projektů ve vzdělávání

Sídlí v Hradci králové na adrese: Na Okrouhlíku 1371/30 v 6. patře budovy.

 

Detašováné pracoviště Náchod

 

Odbor životního prostředí a zemědělství má detašované pracoviště s jedním pracovníkem v Náchodě na adrese Hálkova 432.