Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

Odbor územního plánování a stavebního řádu je od 1.2.2020 umístěn na detašovaném pracovišti - Švendova 1282

Vyhledávání

Telefonní seznam

Hylmar Petr Ing. je v případě nepřítomnosti zastupován(a):

Nalezen 1 záznam

 
*)       kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení jméno titul zást.
odb./odd.

 popis činnosti  č. dv.* telefon
Čudová Veronika
vcudova@khk.cz
 

KR / HS

ekonomka, rozpočet kapitoly 19 - provoz krajského úřadu, výběrová řízení 4b-P1.420 495 817 303
725 511 786