Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

Odbor územního plánování a stavebního řádu je od 1.2.2020 umístěn na detašovaném pracovišti - Švendova 1282

Vyhledávání

Telefonní seznam

Janeček Jan JUDr. Ph.D. je v případě nepřítomnosti zastupován(a):

Nalezeny 2 záznamy

 
*)       kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení jméno titul zást.
odb./odd.

 popis činnosti  č. dv.* telefon
Sykáček Ondřej Mgr.
osykacek@kr-kralovehradecky.cz
zást.

MSZ / MJ

vedoucí oddělení 4a-N3.414   
602 471 501
Koukalová Alena Mgr.
akoukalova@kr-kralovehradecky.cz
zást.

MSZ / SDO

vedoucí oddělení 1a-P1.101   
606 783 015