Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

Odbor územního plánování a stavebního řádu je od 1.2.2020 umístěn na detašovaném pracovišti - Švendova 1282

Vyhledávání

Telefonní seznam

Čejka Miloš Ing. je v případě nepřítomnosti zastupován(a):

Nalezeny 2 záznamy

 
*)       kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení jméno titul zást.
odb./odd.

 popis činnosti  č. dv.* telefon
Veselý Richard Dr., Ing.
rvesely@khk.cz
zást.

ZP / EIATO

vedoucí oddělení, posuzování vlivů na životní prostředí - EIA a integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.407   
736 521 876
Štorek Zdeněk Ing.
zstorek@khk.cz
zást.

ZP / VH

vedoucí oddělení vodního hospodářství 1a-P1.103   
736 521 880