Rekonstrukce truhlářských dílen Střední školy řemeslné Jaroměř

Logo Spolufinacováno EU a logo MMR

Rekonstrukce truhlářských dílen Střední školy řemeslné Jaroměř

Autor: Dominik Petrů

registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_042/0004163

Zpět na přehled projektů

42. výzva IROP 2

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce areálu a stávající budovy praktické výuky Střední školy řemeslné Jaroměř.

V rámci projektu dojde k zateplení a rozšíření stávajícího objektu budovy praktické výuky oborů Umělecký keramik, Tesař a Truhlář Střední školy řemeslné v Jaroměři. Dále budou upraveny vnitřní dispozice objektu. Sklad řeziva bude nově opláštěn, úpravami projde i sklad hořlavých kapalin. Dále dojde k vybudování nového oplocení areálu vč. vjezdové brány.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury polytechnického vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude rozvoj a modernizace vzdělávací infrastruktury středních škol v Královéhradeckém kraji.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.