Online školení pro žadatele - Fond malých projektů v Euroregionu Glacensis, Interreg Česko - Polsko, priorita 4 - Spolupráce institucí a obyvatel

18. 6. 2024 Autor: Roman Klíma

Euroregion Glacensis pořádá dne 19. 6. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin další online školení, kde budou zopakovány důležité informace týkající se předkládání žádostí o podporu ve Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg Česko - Polsko, priorita 4 - Spolupráce institucí a obyvatel, budou objasněny některé nejasnosti týkající se vyplňování rozpočtových formulářů a bude upozorněno na možné chyby. Více informací, včetně odkazů na přihlášku na školení a na připojení ke školení, naleznete zde.