Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016

10. 11. 2014 Autor: Lucie Richtr

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2016 (dále jen PRK) představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nedílnou součástí koncepčního přístupu k rozvoji kraje jako regionu. PRK navazuje na schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020.

Časový plán Programu rozvoje kraje je nastaven dle časového horizontu akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR na tříleté období. PRK 2014 – 2016 navazuje na již předešlé krajské programy z let 2008 – 2010 a 2011 – 2013 a zároveň je také provázán s Dotační strategií KHK 2014 – 2016.

Proces zpracování Programu rozvoje KHK 2014 – 2016 probíhal za úzké spolupráce se všemi dotčenými odbory krajského úřadu KHK a jednotlivá opatření a aktivity byly projednány v rámci odborných pracovních skupin.

PRK 2014 – 2016 obsahuje rozpracování strategických cílů SRK 2014 – 2020 do úrovně opatření. Součástí opatření je jejich popis, návrhy aktivit, cílové skupiny, implementující subjekty, dotační zdroje a vazba na oborové koncepce KHK. Součástí Programu rozvoje KHK 2014 – 2016 jsou také kapitoly věnované implementaci programu, odpovědnosti za nastavená opatření, finančním zdrojům, monitoringu a následné evaluaci či regionální dimenzi s vazbou na dotace.

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 byl přijat na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/17/1080/2014 ze dne 3. 11. 2014.

Soubory ke stažení