Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

6. 5. 2024 Autor: Klára Stannerová

Královéhradecký kraj spolu s partnery pod hlavičkou Paktu zaměstnanosti vyhlásil 16. dubna 2024 soutěž s názvem Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+. Do konce května se může přihlásit jakákoli firma z Královéhradeckého kraje, která je přátelská k zaměstnávání osob starších 55 let. Hlavním cílem je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Přínos soutěže bude také v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokážou pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace. Ocenění je jednou z kategorií soutěže Buďte inspirací v Královéhradeckém kraji.

Vyhlašovatel:          

 

 • Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje
 • Královéhradecký kraj – záštita hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka
 

Partneři:

 • MPSV – záštita ministra
 • Centrum investic, rozvoje a inovací
 • Svaz personalistů České republiky, z. s.
 • Úřad práce České republiky, krajská pobočka Hradec Králové 
 • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
 • Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
 • Bio Centrál, Hradec Králové
 • Archeopark pravěku Všestary
 • Salori – Saunová zahrada, Hradec Králové
 • Správa nemovitostí Hradec Králové – Aquacentrum Hradec Králové
 • Mediální partneři – Český rozhlas, Černá hora, Impuls, Blaník, MAFRA, TV V1 a Salonky
 

Soutěžní kategorie:                            

 • malá společnost 0–49 zaměstnanců
 • střední společnosti 50–249 zaměstnanců
 • velké společnosti nad 250 a více zaměstnanců 
 

Účastníci:

 • podnikatelské subjekty
 • veřejná a státní správa
 • neziskové organizace
 

Zájemci se mohou přihlásit vyplněním soutěžního dotazníku do 31. května 2024 - Soutěžní dotazník zde.

Povinné podmínky pro účastníky:

 • historie - existence společnosti 1 rok a déle
 • sídlo společnosti nebo její pobočky se nachází na území Královéhradeckého kraje
 • do soutěže se nemohou přihlásit vítězové (1. místo) všech kategorií minulého ročníku soutěže
 

Ocenění pro vítěze:

 • originální ocenění z dílny studentů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
 • pamětní list s uvedením kategorie a pamětní medaile
 • Svaz personalistů ČR - všem výhercům poskytne členství zdarma (říjen 2024 - prosinec 2025)
 • voucher pro jednoho vítěze na vzdělávací akci Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje dle výběru vítěze 
 • voucher pro jednoho vítěze na natočení podcastu Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje
 • řízený rozhovor pro jednoho vítěze v Rádiu Impuls
 • mediální prostor v partnerských médiích:
  • MAFRA
  • Východočeská televize V1
  • Mazagín Salonky 
  • U NÁS V KRAJI 
  • Portál Královéhradeckého kraje
  • Portál Zaměstnaný region 
 • Dary od sponzorů:
  • Bio Centrál, Hradec Králové
  • Archeopark pravěku Všestary
  • Saunová zahrada Salori, Hradec Králové
  • Aquacentrum – Městské lázně Hradec Králové 
 

Hodnocení účastníků soutěže:

Výhercem ocenění v každé kategorii se stane společnost s nejvyšším počtem bodů v kritériích hodnocení. Hodnoceny budou dvě oblasti:

 • Strategie v oblasti lidských zdrojů (váha 30 %) – do této kategorie spadá oblast Vzdělávání managementu firmy týkající se práce se zaměstnanci 55+ a Personální strategie ve vztahu k Age managementu.
 • Výhody pro zaměstnance 55+ (váha 70 %) – do této oblasti spadají oblasti Přechod na jinou pracovní pozici odpovídající věku zaměstnance; Vzdělávání pro osoby 55+ nad rámec vzdělávacího systému společnosti; Flexibilní formy zaměstnávání pro osoby 55+;  Aktivní podpora  mezigenerační spolupráce; Uvolnění pracovníků s ohledem na zajištění péče o osobu blízkou.
V rámci soutěže bude vyhlášen vždy jeden vítěz v dané soutěžní kategorii.

 

Kompletní přehled přihlášených a výherců bude zveřejněn na webu Zaměstnaný region, kde se můžete prozatím podívat na výsledky druhého ročníku soutěže.

Výhercům bude toto ocenění předáno při slavnostním vyhlášení vítězů 15. října 2024 v hotelu Nové Adalbertinum, Hradec Králové.

 

Kontaktní osoby:

Centrum investic, rozvoje a inovací

Mgr. Jana Sklenářová
telefon.:+420 775 553 929
e-mail: sklenarova@cirihk.cz 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Bc. Klára Stannerová
telefon: +420 722 954 667
e-mail: klstannerova2@khk.cz 

 

            

 

Soubory ke stažení