Výzva a školení pro žadatele v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis programu Interreg Česko - Polsko v prioritě 2 - Cestovní ruch

23. 4. 2024 Autor: Roman Klíma

Dne 28. března 2024 byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o dotaci do Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis pro období 2021-2027 v rámci priority 2, cíl 2.1 - Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí.

Více informací naleznete zde.

Dovolujeme si Vás pozvat na školení pro potenciální žadatele v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027 v prioritě 2 - Cestovní ruch.

Více informací naleznete zde.