Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 21OPK01 - vyjmutí ze zásobníku projektů

19. 1. 2023 Autor: Jitka Hejlová

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 3. 10. 2022 (č. usnesení RK/30/1407/2022) a dne 16. 1. 2023 (č. usnesení RK/2/131/2023) schválila poskytnutí finanční podpory dalším žadatelům, kteří byli v rámci výzvy č. 21OPK01 zařazeny do tzv. zásobníku projektů.

Podpora se poskytuje žadatelům uvedeným v přiložených seznamech. Jedná se o žadatele, jejichž žádosti úspěšně prošli hodnocením v rámci výzvy č. 21OPK01 Kotlíkových dotací vyhlášené dne 24. 2. 2021 a byli zařazeny do zásobníku projektů. Podpora je poskytována podle pořadí, v jakém byly žádosti podány v rámci dané výzvy a bude financována z prostředků operačního programu Životní prostředí (EU) a z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření Ministerstva životního prostředí (NZÚ-AMO). Zbývající žádosti (tj. registrační čísla 21OPK01-0379 a výše) prozatím zůstávají v zásobníku projektů. Jednání o dalším navýšení finančních prostředků nadále probíhá.

Soubory ke stažení