Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 21OPK01

20. 12. 2021

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 13. 12. 2021 (č. usnesení RK/40/2127/2021) schválila poskytnutí finanční podpory dalším žadatelům, kteří byli v rámci výzvy č. 21OPK01 zařazeny do tzv. zásobníku projektů.

Podpora se poskytuje žadatelům uvedeným v přiloženém seznamu. Jedná se o žadatele, jejichž žádosti úspěšně prošli hodnocením v rámci výzvy č. 21OPK01 Kotlíkových dotací vyhlášené dne 24. 2. 2021 a byli zařazeny do zásobníku projektů. Podpora je poskytována podle pořadí, v jakém byly žádosti podány v rámci dané výzvy a bude financována z prostředků operačního programu Životní prostředí (EU) a z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření Ministerstva životního prostředí (NZÚ-AMO). Zbývající žádosti (tj. registrační čísla 21OPK01-0225 a výše) prozatím zůstávají v zásobníku projektů. Jednání o dalším navýšení finančních prostředků nadále probíhá.

Soubory ke stažení