Výzva k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci - nízkopříjmové domácnosti (dotační program č. 23OPK01)

20. 6. 2023 Autor: Jitka Hejlová

Dne 5. 6. 2023 rozhodla Rada kraje o vyhlášení dotačního programu "Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji". Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3 a vyšší emisní třídu. Příjem žádosti o dotaci bude od 16. 8. 2022 do 31. 8. 2023. Podmínky programu a způsob podání žádostí o dotaci je uveden v přílohách.

Číselné označení dotačního programu: 23OPK01
Slovní označení programu: Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji
Datum zveřejnění výzvy: 20. 6. 2023
Finanční alokace: 63 000 000 Kč
Příjem a registrace žádostí: od 16. 8. 2023 do 31. 8. 2023
Postup podání žádosti o dotaci:
1. Zřízení uživatelského účtu v dotačním portále DOTIS. (https://dotace.kr-kralovehradecky.cz)

2. Registrace žádosti o kotlíkovou dotaci dne 16. 8. 2023 od 10 do 14 hodin - kapacita 350 žádostí.

3. Vyplnění a odeslání elektronické žádosti.

4. Doručení podepsané (listinné) žádosti vč. příloh na Krajský úřad KHK.

Více informací naleznete v přílohách.

Soubory ke stažení