Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2 a 4

4. 8. 2021 Autor: Jitka Macková

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2018, o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2019 a o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 22. 6. 2020.

 

Podle ustanovení § 42c zákona č. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, aktualizaci zásad územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje po této aktualizaci kraj doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení aktualizace zásad územního rozvoje a úplného znění nabývá aktualizace účinnosti.

Do listinné podoby Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2 a 4 je možné nahlédnout na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N2.416 (2.NP), v rámci úředních hodin, uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické dohodě.

Soubory ke stažení:

Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po Aktualizaci č. 1, č. 2 a č. 4: