Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 - duben 2021)

22. 9. 2021 Autor: Bc. Pavla Hofmanová, DiS.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 13. 9. 2021 usnesením č. ZK/7/499/2021 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021).

Před předložením této zprávy ke schválení krajskému zastupitelstvu podle § 42 odst. 3 stavebního zákona byl návrh zprávy projednán dle požadavku § 42 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Schválená Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, jejíž plné znění je v příloze tohoto článku, obsahuje mimo jiné požadavky na Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Materiál ke stažení: