5. Úplná aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje (r. 2021)

4. 10. 2021 Autor: Jitka Macková

Královéhradecký kraj v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 stavebního zákona, pořídil v zákonem stanoveném termínu, tj. do 30.6.2021 již 5. Úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje, a v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 stavebního zákona ji následně předložil Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k projednání. 5. Úplná aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje byla projednána, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, na 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 13. září 2021.

Soubory ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

Ostatní: