Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

17.2.2023

Školení pro žadatele do programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (přeshraniční partnerství, doprava)

Dne 21. února 2023 se uskuteční online školení pro žadatele do programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, které bude rozděleno do dvou částí: I. 9:00-11:00 - budování a principy přeshraničních partnerství, II. 11:15-13:00 - aktuální výzvy k předkládání projektů v rámci priority 3 - Doprava a pravidla předkládání projektů. Více informací o školení naleznete zde.

17.2.2023

Společný Infoden - Interreg Europe + Interreg Central Europe 2021-2027

V březnu budou vyhlášeny už druhé výzvy pro předkládání projektů u programů Interreg Europe a Interreg Central Europe 2021-2027. Vzhledem k tomu, že se výzvy tentokrát časově překrývají, organizuje MMR ČR dne 3. března 2023 v Praze společný Infoden pro žadatele a zájemce o 2. výzvy těchto programů. Více informací naleznete zde.

13.10.2022

Seminář "Grantové možnosti Mezinárodního visegrádského fondu"

Královéhradecký kraj a Mezinárodní visegrádský fond srdečně zvou na seminář spojený s diskusí, určený orgánům místní správy a samosprávy (kraje, města, obce), příspěvkovým organizacím, školám všech stupňů, veřejným institucím (muzea, galerie, sportovní kluby apod.), neziskovým organizacím a spolkům, soukromým společnostem. Grantová podpora Mezinárodního visegrádského fondu není určena fyzickým osobám a organizacím přímo uvedeným ve státním rozpočtu - např. ministerstvům apod.

10.10.2022

Poslední výzvy na realizaci mikroprojektů v končícím programu Interreg V-A ČR - Polsko

Euroregion Glacensis vyhlásil dne 3. 10. 2022 dvě poslední výzvy na realizaci mikroprojektů v prioritní ose 4 (spolupráce institucí a komunit) programu Interreg V-A ČR - Polsko - Fond mikroprojektů. Jedná se o výzvu na klasické mikroprojekty a výzvu na zjednodušené mikroprojekty. Projektové žádosti je možno předkládat do 15. 11. 2022, schvalování na Euroregionálním řídícím výboru proběhne v lednu 2023. Podrobné informace k výzvám jsou uvedeny zde.