Infoden ke 2. výzvě u programů Interreg Europe a Interreg Central Europe 2021-2027

5. 4. 2023 Autor: Roman Klíma

Koncem roku 2022 byly schváleny projekty z prvních výzev programů evropské územní spolupráce Interreg Europe a Interreg Central Europe 2021-2027. V uplynulých dnech byla vyhlášena další výzva u obou těchto programů. Dne 11. dubna 2023 (úterý) se od 10 hodin uskuteční společný Infoden, kde budou zájemcům představeny potřebné informace, včetně možností pro vytváření partnerství při předkládání projektů v rámci 2. výzev obou programů. Více informací, včetně odkazu na registrační formulář, naleznete zde.