Školení pro žadatele do programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (přeshraniční partnerství, doprava)

17. 2. 2023 Autor: Roman Klíma

Dne 21. února 2023 se uskuteční online školení pro žadatele do programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, které bude rozděleno do dvou částí: I. 9:00-11:00 - budování a principy přeshraničních partnerství, II. 11:15-13:00 - aktuální výzvy k předkládání projektů v rámci priority 3 - Doprava a pravidla předkládání projektů. Více informací o školení naleznete zde.