Česko-polská Burza partnerství

2. 3. 2023 Autor: Roman Klíma

Dne 8. března 2023 se od 10:30 do 14:30 hodin v sále Pegasus, RCO, Jeremenkova 40b, Olomouc uskuteční Česko-polská Burza partnerství programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027. Burza je určena pro subjekty z ČR a Polska, které mají zájem o realizaci partnerských projektů v česko-polském pohraničí. Účastníci budou mít možnost navázat nové partnerské kontakty a hledat inspirace pro přípravu společných přeshraničních projektů. Více informací o Burze partnerství naleznete zde.