Společný Infoden - Interreg Europe + Interreg Central Europe 2021-2027

17. 2. 2023 Autor: Roman Klíma

V březnu budou vyhlášeny už druhé výzvy pro předkládání projektů u programů Interreg Europe a Interreg Central Europe 2021-2027. Vzhledem k tomu, že se výzvy tentokrát časově překrývají, organizuje MMR ČR dne 3. března 2023 v Praze společný Infoden pro žadatele a zájemce o 2. výzvy těchto programů. Více informací naleznete zde.