Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

29.9.2023

Výroční akce programu Interreg V-A ČR - Polsko

Královéhradecký kraj pořádá dne 7. 10. 2023 Výroční akci programu Interreg V-A ČR - Polsko a to při příležitosti konání Dne otevřených dveří v Dopravním podniku města Hradce Králové. Na Výroční akci budou prezentovány výsledky projektů programu Interreg V-A ČR - Polsko a budou rovněž představeny možnosti programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027.

Čas konání - od 9:00 do 15:00 hodin, místo konání - areál Dopravního podniku města Hradce Králové, Pouchovská 153, Hradec Králové.

pozvánka (pdf, 1445 kB, 29.9.2023 14:14)

5.4.2023

Infoden ke 2. výzvě u programů Interreg Europe a Interreg Central Europe 2021-2027

Koncem roku 2022 byly schváleny projekty z prvních výzev programů evropské územní spolupráce Interreg Europe a Interreg Central Europe 2021-2027. V uplynulých dnech byla vyhlášena další výzva u obou těchto programů. Dne 11. dubna 2023 (úterý) se od 10 hodin uskuteční společný Infoden, kde budou zájemcům představeny potřebné informace, včetně možností pro vytváření partnerství při předkládání projektů v rámci 2. výzev obou programů. Více informací, včetně odkazu na registrační formulář, naleznete zde.

2.3.2023

Česko-polská Burza partnerství

Dne 8. března 2023 se od 10:30 do 14:30 hodin v sále Pegasus, RCO, Jeremenkova 40b, Olomouc uskuteční Česko-polská Burza partnerství programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027. Burza je určena pro subjekty z ČR a Polska, které mají zájem o realizaci partnerských projektů v česko-polském pohraničí. Účastníci budou mít možnost navázat nové partnerské kontakty a hledat inspirace pro přípravu společných přeshraničních projektů. Více informací o Burze partnerství naleznete zde.