Setkání zástupců Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a národními kontrolory

12. 5. 2023 Autor: Roman Klíma

Dne 22. května 2023 od 10 do 13:30 hod. se na Krajském úřadě Libereckého kraje uskuteční setkání zástupců Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a národními kontrolory k řešení otázek a témat auditních zjištění projektů v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Více informací naleznete zde.