Nová výzva a online školení (priorita 4, specifický cíl 4.1) v rámci programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027

29. 9. 2023 Autor: Roman Klíma

Dne 19. 7. 2023 byla vyhlášena výzva v prioritě 4 - Spolupráce institucí a obyvatel, specifický cíl 4.1 - Zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti, více informací k výzvě zde.

Dne 3. 10. 2023 od 9 hodin se k této výzvě uskuteční online školení, více informací ke školení zde.