Dopravní studie projektu "Brána k sousedům"

2. 8. 2012 Autor: Pavel Mucha

V rámci Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 podal Královéhradecký kraj projekt do výzvy Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis pod názvem „Brána k sousedům“.

Jeho hlavním cílem bylo zadat vypracování dopravní studie, která by navrhla možná koncepční řešení pro zlepšení dopravního napojení periferních regionů se strukturálními problémy, především příhraničního regionu Broumovska, Náchodska a přilehlého polského příhraničí. Projekt byl schválen ke spolufinancování z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionem Glacensis pod označení CZ.3.22/3.3.02/11.02448. Zhotovitelem Dopravní studie projektu „Brána k sousedům“ je společnost REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové a její výsledky jsou k dispozici v připojených souborech.

Textová část

Dopravní studie projektu "Brána k sousedům" (pdf, 4720 kB, 2.8.2012 13:12)
Textová část

Vyhodnocení připomínek (pdf, 483 kB, 2.8.2012 13:14)
ke konceptu dopravní studie

Výkresy

Výkres 1 (pdf, 21759 kB, 2.8.2012 13:17)
Výkres širších vztahů

Výkres 2 (pdf, 23319 kB, 2.8.2012 13:25)
Výkres cílového koncepčního řešení dopravy

Výkres 3 (pdf, 23534 kB, 2.8.2012 13:26)
Souhrnný výkres navržených opatření a podopatření kategorie A

Výkres 4 (pdf, 8482 kB, 2.8.2012 13:27)
Srovnávací výkres

Výkres 5a (pdf, 1299 kB, 2.8.2012 13:29)
Obnova železniční trati v úseku Otovice - Tlumaczów

Výkres 5b (pdf, 2730 kB, 2.8.2012 13:31)
Propojka železniční trati Tlumaczów - Ścinawka Średnia s tratí Ścinawka Średnia - Nowa Ruda - Wałbrzych

Výkres 5c (pdf, 5465 kB, 2.8.2012 13:33)
Alternativní trasování silnice I/33 v úseku Vysokov - Lewin Klodzki

Výkres 5d (pdf, 3976 kB, 2.8.2012 13:35)
Řešení dopravy kolem v.n. Rozkoš - přeložka silnice I/14 u Nového Města nad Metují + okružní cyklostezka

Výkres 5e (pdf, 3287 kB, 2.8.2012 13:36)
Přeložka trasy silnice II/302 v prostoru Starostín - Meziměstí - Hynčice + "Jetřichovská spojka"

Výkres 5f (pdf, 4060 kB, 2.8.2012 13:37)
Stěnavský cyklookruh

Soubory ke stažení