Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

Odbor územního plánování a stavebního řádu je od 1.2.2020 umístěn na detašovaném pracovišti - Švendova 1282

Vyhledávání

Telefonní seznam

ZP - odbor životního prostředí a zemědělství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Čejka Miloš Ing. zástup vedoucí odboru 9-P1.904   
736 521 877
Kliková Iva Bc.   asistenční činnosti, referentka odboru 9-P1.903 495 817 483
  
Krejzlík Miroslav RNDr.   9-P1.904 495 817 190
736 521 882
Lorencová Renata   ekonomka, kapitola 02 - životní prostředí a zemědělství 4a-N1.414   
725 766 131
Richtr Štěpán Mgr.   odborný referent odboru životního prostředí a zemědělství 1a-N1.103 495 817 521
736 521 843
Rudolf Emil Ing. JUDr.   referent 1a-N1.103   
  
oddělení vodního hospodářství
Štorek Zdeněk Ing. zástup vedoucí oddělení vodního hospodářství 1a-P1.103   
736 521 880
Chlápek Miloslav Ing.   vodní hospodářství, sanace, geologie 4a-N1.414   
607 094 577
Fibichová Marie Ing.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky 1a-P1.105   
720 029 488
Kalousková Ida Bc.   vodní hospodářství, odvolací agenda 1a-P1.103   
702 209 276
Merunka Pavel Ing. Ph.D.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky 1a-P1.105   
601 376 695
Němcová Kateřina Ing.   zákon o vodovodech a kanalizacích 1a-P1.103   
722 974 597
Valterová Eva Ing.   vodní hospodářství, hraniční vody, povodně, vodní nádrže 1a-P1.104   
736 521 881
úsek samosprávných činností
Slavík Ondřej Ing. zástup vedoucí úseku 4a-N1.414   
736 521 911
Burešová Tereza Ing.   environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 4a-N1.414   
601 376 691
Loudová Ivana   stanoviska OPŽP, tajemnice výboru pro ŽP 9-P1.903 495 817 193
  
oddělení ochrany přírody a krajiny
Zapletalová Helena Mgr. zástup vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 9-N1.907   
722 974 212
Bajerová Markéta Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES 9-P1.901   
607 006 536
Bartošová Ivana Ing. Ph.D.   ochrana přírody a krajiny, CITES 9-P1.901   
702 118 495
Brát Josef Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102   
727 814 591
Brodský Michal Mgr. DiS.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 495 817 370
  
Kropáčková Markéta Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES DP-NA.16   
722 974 592
Nosek Tomáš RNDr.   NATURA 2000 9-P1.901   
727 949 537
Novák Aleš Ing.   NATURA 2000 9-P1.901   
725 560 755
Pospíšilová Kateřina Mgr.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102   
702 118 494
oddělení zemědělství
Novák František Ing. zástup vedoucí oddělení 9-N1.907   
736 521 879
Klika Daniel Bc. DiS.   lesnictví, dotace 1a-P3.108   
736 521 862
Kovářová Veronika Ing.   Rybářství, myslivost 9-N1.908   
702 248 866
Marková Kateřina Ing.   koordinovaná stanoviska, dotace 1a-P1.104   
720 029 698
Novotná Květoslava Bc.   lesnictví, dotace 1a-P3.108   
736 521 872
Pechar Jiří Ing.   ochrana zemědělského půdního fondu 9-N1.908 495 817 293
  
Ruhle Tereza Ing.   ochrana zemědělského půdního fondu 9-N1.908   
607 003 166
Teplá Dana Ing.   lesnictví, dotace 1a-P3.108   
702 212 342
oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
Veselý Richard Dr., Ing. zástup vedoucí oddělení; posuzování vlivů na životní prostředí - EIA a integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.407   
736 521 876
Brátová Pavlína Bc.   technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší 4a-N1.413   
601 394 172
Dvořáková Klára Ing.   posuzování vlivu na životní prostředí EIA, SEA, podpora samosprávních činností kraje v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí 9-N1.906   
720 067 043
Fiedlerová Petra Ing.   integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.413   
720 067 043
Hůla Milan Ing., Mgr.   integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.407   
727 883 638
Jarošová Eva Ing.   technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší 4a-N1.413   
702 208 846
Leden Milan Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 1a-N1.101   
725 939 892
Micherová Michaela Mgr. Ph.D.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 1a-N1.101   
727 883 508
Poláková Martina Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 9-N1.906 495 817 183
  
Rybanská Dagmar Ing. Ph.D.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA, prevence závažných havárií 9-N1.906   
720 067 071
Tomášková Pavla Ing.   integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.413   
724 326 435
Valentová Šárka Ing.   posuzování vlivu na život. prostř. EIA, SEA, podpora samospr. činností kraje v oblasti posuzování vlivů na živ. prostř. 9-N1.906   
725 542 588
Vytlačilová Romana Bc.   technická ochrana životního prostředí/odpadové hospodářství 1a-N1.101   
724 326 096
Zamastilová Petra Ing.   posuzování vlivu na život.prostř, integr.prevence-EIA,SEA,IPPC, podpora samospr.činností kraje v oblasti posuzování vlivů na život.prostř. a integr.prevence 9-N1.906   
720 044 981