Územní plánování

Další odkazy

7.7.2008

Územně analytické podklady

Prezentace a materiály k problematice územně plánovacích dokumentací, územně analytických podkladů a stavebnímu řádu.

20.9.2007

Metodika MINIS

Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS