Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

Stuchlíková Markéta PaedDr. je v případě nepřítomnosti zastupován(a):

Nalezeny 2 záznamy

 
*)       kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení jméno titul zást.
odb./odd.

 popis činnosti  č. dv.* telefon
Jarkovský Václav Ing.
vjarkovsky@kr-kralovehradecky.cz
zást.

SM / RSSZ

vedoucí oddělení 4a-N1.402   
736 521 856
Odlová Svatava Mgr.
sodlova@kr-kralovehradecky.cz
zást.

SM / PZV

vedoucí oddělení, obce, školy a školská zařízení, prevence rizikového chování 4b-N1.421   
736 521 855