Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

Čejka Miloš Ing. je v případě nepřítomnosti zastupován(a):

Nalezeny 2 záznamy

 
*)       kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení jméno titul zást.
odb./odd.

 popis činnosti  č. dv.* telefon
Veselý Richard Dr., Ing.
rvesely@kr-kralovehradecky.cz
zást.

ZP / EIATO

vedoucí oddělení; posuzování vlivů na životní prostředí - EIA a integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.407   
736 521 876
Štorek Zdeněk Ing.
zstorek@kr-kralovehradecky.cz
zást.

ZP / VH

vedoucí oddělení vodního hospodářství 1a-P1.103   
736 521 880