Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

Odbor územního plánování a stavebního řádu je od 1.2.2020 umístěn na detašovaném pracovišti - Švendova 1282

Vyhledávání

Telefonní seznam

RG - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Kudrnáčová Ivana Mgr. zástup vedoucí odboru 4c-N3.454   
606 622 122
Dernerová Dana Bc.   ekonomka - kapitoly evropská integrace (13), dotační fond (48) 4c-N3.451   
720 045 418
Klikarová Hana Mgr.   právnička odboru RG, kontrolní činnost 4c-N3.452   
727 883 563
Klodová Pavla Bc.   ekonomka - kapitoly regionálního rozvoje (39), dotační fond (48) 4c-N3.451   
720 045 211
Klouzková Renáta   asistentka odboru 4c-N3.453 495 817 245
736 521 902
oddělení evropských grantů
Kavalír Pavel Mgr. zástup vedoucí oddělení evropských grantů 4c-N3.442   
607 045 571
Bergerová Tereza Mgr.   Smart Akcelerátor 4c-N3.451   
702 210 109
Dušková Lenka Ing.   projekt Smart Akcelerátor 4c-N3.451   
720 987 138
Hejlová Jitka Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438   
607 094 578
Klíma Roman Ing.   implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko 4c-N3.440   
602 488 137
Lásková Iveta Bc.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438   
725 948 531
Pavlistová Martina Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 184
601 350 994
Pechánek Luboš Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439   
702 075 891
Pírko Jaromír Ing.   implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko 4c-N3.440   
736 521 821
Žitný Dominik Ing.   projekt Smart Akcelerátor 4c-N3.444   
725 575 654
oddělení krajských dotací
Mejstřík Miroslav Ing. Bc. DiS. zástup vedoucí oddělení krajských dotací 4c-N3.442   
702 209 353
Hlaváčková Lenka Bc. DiS.   životní prostředí a zemědělství, regionální rozvoj 4c-N3.448   
607 053 259
Knotek Ondřej Bc.   dotační oblasti: životní prostředí a zemědělství, dotační programy RRD01, RRD11, RRD12 4c-N3.448   
602 429 782
Komorová Dana Mgr.   dotační oblasti: volnočasové aktivity, vzdělávání 4c-N3.448   
702 117 699
Košťálová Renáta Ing.   krajské dotační programy 4c-N3.449   
725 948 529
Mazurová Andrea   dotační oblast: Program obnovy venkova dotační programy: RRD02, RRD03, RRD05 4c-N3.449   
725 920 596
Panušová Květuše Mgr.   dotační oblast: sport a tělovýchova 4c-N3.449   
725 576 440
Smejkalová Jindřiška Mgr.   dotační oblast: Regionální rozvoj 4c-N3.448   
702 196 320
Vaněčková Petra Ing.   dotační oblasti: kultura a památková péče, cestovní ruch 4c-N3.449   
702 185 678
Voglová Zuzana   dotační oblast kultura a památková péče 4c-N3.442   
725 940 787
oddělení regionálního rozvoje
Rovenská Lucie Ing. zástup vedoucí oddělení regionálního rozvoje 4c-N3.452   
736 752 235
Feuchter Lucie Mgr.   radonový program, projekt Obědy do škol, Vesnice roku 4c-N3.450   
601 375 644
Hanušová Michaela Mgr.   projekt Příležitost pro začátek - odborná konzultantka 4c- N3.444   
702 248 630
Janáčková Veronika Mgr.   pohřebnictví 4c-N3.440   
736 521 833
Kamenický Petr Mgr.   strategické dokumenty kraje, regionální rozvoj 4c-N3.450   
736 521 828
Klimeš Jakub Bc.   cyklokoordinátor, regionální rozvoj 4c-N3.441   
736 521 806
Kokyová Veronika   projekt Příležitost pro začátek - odborná konzultantka 4c-N3.444   
722 979 393
Kubešová Martina Ing.   cyklokoordinátor, regionální rozvoj 4c-N3.441   
722 992 463
Kunart Vojtěch Mgr.   regionální rozvoj 4c-N3.439   
727 901 366
Saláková Šafková Martina Ing.   koncepční činnost, regionální rozvoj 4c-N3.450   
722 954 679
Skalská Iva Mgr.   individuální dotace 4c-N3.440   
702 210 112
Stannerová Klára Bc.   zaměstnanost, regionální rozvoj 4c-N3.450   
722 954 667
Staňková Jana Mgr.   projekt Příležitost pro začátek - odborná konzultantka 4c-N3.444   
724 870 461