Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

Odbor územního plánování a stavebního řádu je od 1.2.2020 umístěn na detašovaném pracovišti - Švendova 1282

Vyhledávání

Telefonní seznam

UP - odbor územního plánování a stavebního řádu

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Pacák Milan Ing. zástup vedoucí odboru DP-HK1.3.12   
736 521 854
Hendrichová Simona Mgr.   Právnička odboru DP-HK1.3.09   
725 576 983
Očenášková Petra Bc.   asistentka, koordinované stanovisko DP-HK1.3.11 495 817 231
  
oddělení územního plánování
Háp Petr Ing. zástup vedoucí oddělení územního plánování DP-HK1.3.26   
725 705 086
Havlová Petra Mgr.   územně analytické podklady DP-HK1.3.20a   
724 871 588
Hofmanová Pavla Ing. DiS.   územní plánování DP-HK1.3.20a   
607 034 477
Hofmanová Radka Mgr.   územní plánování DP-HK1.3.23   
601 074 297
Just Michal Bc.   územní plánování DP-HK1.3.18   
720 044 947
Macková Jitka Ing.   územně analytické podklady a GIS DP-HK1.3.20a   
724 870 840
Slánková Pavla Ing.   územní plánování, ekonomka odboru územního plánování a stavebního řádu DP-HK1.3.19   
727 899 591
Smolová Radana Ing.   územní plánování DP-HK1.3.18   
720 029 398
Tovarová Veronika Ing.   územní plánování DP-HK1.3.19   
720 044 836
oddělení stavebního řádu
Klofandová Dana Ing. zástup vedoucí oddělení DP-HK1.3.24   
727 864 588
Antol Kateřina Mgr.   stavební řád DP-HK1.3.08   
607 028 970
Fofová Taťána   administrativní a spisová pracovnice DP-HK1.3.11   
722 992 923
Gutwirthová Julie Ing. Mgr.   stavební řád DP-HK1.3.27   
725 438 382
Havlová Kristýna Ing.   stavební řád DP-HK1.3.10   
737 850 350
Hušková Pavlína Ing.   stavební řád DP-HK1.3.10   
736 521 819
Starý Ondřej Ing. arch.   stavební řád DP-HK1.3.08   
720 029 792
Svobodová Jana Ing.   stavební řád DP-HK1.3.07   
702 117 703
Ulrichová Petra Bc.   stavební řád DP-HK1.3.22   
702 231 763