Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

Odbor územního plánování a stavebního řádu je od 1.2.2020 umístěn na detašovaném pracovišti - Švendova 1282

Vyhledávání

Telefonní seznam

zastupitelé

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Červíček Martin Mgr. zástup hejtman 1a-N5.117 495 817 223
  
Adamec Ivan Mgr.     
  
Berdychová Martina Mgr.   náměstkyně hejtmana 9-N3.901 495 817 351
  
Berkovcová Jana Mgr.     
  
Bělobrádek Pavel MVDr. Ph.D., MPA   2. náměstek hejtmana 9-N3.923 495 817 327
731 603 880
Birke Jan     
  
Brandejs Milan   0   
  
Brykner Ladislav Ing.     
  
Bulíček Pavel Bc.   1. náměstek hejtmana 9-N3.904 495 817 442
607 068 659
Cogan Rudolf JUDr. Ing. Ph.D.   náměstek hejtmana 1a-N3.120 495 817 430
  
Dědeček Jaromír Ing.   předseda výboru kontrolního 4a-N3.406 495 817 343
602 291 189
Dohnal Aleš     
  
Dostálová Klára Ing.     
  
Drejslová Jana Mgr.     
  
Čáp Jan prof. MUDr. CSc.   0   
  
Fink Zdeněk MUDr.   člen rady 9-N3.918 495 817 313
  
Grulich Jan     
  
Hanousek Martin Mgr.   neuvolněný zastupitel   
  
Hantschová Ivana MVDr. Dott.ssa     
  
Holásek Jan JUDr. LL.M.     
  
Horáček Josef     
  
Jarolím Jan Ing.     
  
Kodydek Miroslav     
  
Koleta Petr     
  
Kracíková Dana Ing.     
  
Kricnarová Darina MBA   0   
  
Kříž Jan Ing.   0   
  
Maclová Anna Ing.     
  
Maloch Aleš Ing.   0   
  
Mencl František brig. gen. Ing.   0   
  
Pajgerová Andrea   0   
  
Patková Jana Mgr.   0   
  
Podal Zdeněk   0   
  
Poláček Petr Mgr.   0   
  
Praus Zdeněk Ing.     
  
Springerová Pavlína Mgr. et Mgr. Ph.D.   0   
  
Uchytil Miroslav Ing.   předseda finančního výboru 1a-N3.117 495 817 395
724 186 808
Vágner Dostálová Martina   předsedkyně výboru pro životní prostředí a zemědělství 4a-N3.407 495 817 545
  
Valenta Adam   člen rady 4b-N3.416 495 817 530
  
Šandová Jana DiS.     
  
Škop Jiří     
  
Štayrová Monika Ing.     
  
Štěpán Jiří PhDr. Ph.D.     
  
Štěpánek Arnošt Mgr. MBA   náměstek hejtmana 9-N3.921 495 817 290
  
Řehoř Václav Mgr.   člen rady 1a-N3.105 495 817 275