Kraj opět ocení dobrovolníky pečující o zachování památek v regionu

7. 2. 2024

Královéhradecký kraj oceňuje dobrovolníky, kteří udržují a opravují architektonické dědictví v regionu. Letos již počtvrté vyhlásil cenu Hereditas obligat (Dědictví zavazuje), aby zviditelnil příklady dobré praxe, vyjádřil jim své poděkování za jejich iniciativu a motivoval ostatní k podobným činům. Nominovat lze ve čtyřech kategoriích až do 28. února.

„Královéhradecký kraj oplývá velkým počtem historických staveb i uměleckých děl, které jsou chráněny jako kulturní památky nebo národní kulturní památky. Mnohem větší počet již však tento statut nemá, přesto se jedná o místně nebo regionálně významné stavby, plastiky nebo jiné movité věci. O to větší je naše radost, když vidíme zájem o to, nenechat tyto památky zchátrat a zaniknout, ať už jde o malou kapličku v poli či celý zámek. V uplynulých třech ročnících soutěže jsme ocenili obce, spolky i jednotlivé občany a chceme v tom pokračovat i nadále. Práce a náklady spojené s obnovou památek jsou velké, ale stojí za to a pomáhají udržovat naše dědictví stále živé,“ uvedla náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

Rada Královéhradeckého kraje proto již počtvrté schválila a vyhlásila pravidla pro vyhlášení a udílení Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v regionu, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji. Tato cena je udělována každoročně a od třetího ročníku nese souhrnný název Hereditas obligat.

Cena je udělována ve čtyřech samostatných kategoriích, a to:

  • Stavební obnova chráněné stavby, která spočívá v dokončení stavebních prací nebo ucelené etapy stavební obnovy prohlášené nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, případně stavby nacházející se na území památkové rezervace nebo památkové zóny;
  • Restaurování prohlášené památky, která spočívá v dokončeném restaurátorském zásahu ať již celé movité či nemovité kulturní památky nebo její ucelené části (např. restaurování sochy, obrazu, nástěnné malby atd.);
  • Záchrana neprohlášené památky, která spočívá v obnově, ucelené etapě obnovy nebo restaurování státem nechráněného uměleckého či řemeslného díla, jakož i stavby, která se nachází mimo území památkové rezervace nebo památkové zóny;
  • Popularizace památkové péče, která spočívá v dlouhodobé cílené činnosti popularizační, přednáškové, výzkumné, projekční, publikační apod. v oblasti památkové péče.
Nominaci na držitele ocenění může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba v souladu s pravidly, a to do 28. února 2024. Stačí poslat nominaci na příslušném tiskopisu, a to buď písemně na adresu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, případně elektronicky na e-mail pamatky@kr-kralovehradecky.cz. V prvních třech kategoriích je cena udělována za poslední tři kalendářní roky, čtvrtá kategorie nemá časové omezení.

Pravidla a tiskopisy nominace jsou ke stažení na webu Královéhradeckého kraje

Fotogalerie