HEREDITAS OBLIGAT - Cena Rady Královéhradeckého kraje za památkovou péči

19. 2. 2024 Autor: Milan Smolik

Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/36/1941/2023 ze dne 11. prosince 2023 vyhlásila čtvrtý ročník Ceny HEREDITAS OBLIGAT - Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji

Na území Královéhradeckého kraje se nachází značný počet objektů, které jsou evidovány jako státem chráněné kulturní památky. Zároveň se zde nachází i mnohem větší počet historických staveb a uměleckých děl, které mají svůj značný význam, ať již místní nebo regionální. Toto historické dědictví je významným dokladem nejen umělecké úrovně našich předků, ale i významným cílem turistů z České republiky i zahraničí. Všem těmto objektům se pro jejich údržbu, opravu i propagaci historického dědictví kromě profesionálních pracovníků památkové péče věnuje značné množství fyzických osob, spolků, obcí, firem apod. Tato dobrovolnická činnost - jak amatérů tak i dobrovolníků - nebývá často oceněna ani doceněna. Královéhradecký kraj si je tohoto vědom, této činnosti si váží a je jeho cílem ocenit a zejména morálně podpořit další činnost a výchovu mladých generací k úctě a obnově historického dědictví.

Rada Královéhradeckého kraje proto schválila a vyhlásila Pravidla pro vyhlášení a udílení Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji. Tato cena je udělována každoročně na základě jejího vyhlášení Radou Královéhradeckého kraje. Od třetího ročníku nese cena souhrnný název HEREDITAS OBLIGAT.

Cena jen udělována ve čtyřech samostatných kategoriích, a to:

I) Stavební obnova chráněné stavby, která spočívá v dokončení stavebních prací nebo ucelené etapy stavební obnovy prohlášené nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, případně stavby nacházející se na území památkové rezervace nebo památkové zóny
II) Restaurování prohlášené památky, která spočívá v dokončeném restaurátorském zásahu ať již celé movité či nemovité kulturní památky nebo její ucelené části (např. restaurování sochy, obrazu, nástěnné malby atd.)
III) Záchrana neprohlášené památky, která spočívá v obnově, ucelené etapě obnovy nebo restaurování státem nechráněného uměleckého díla nebo stavby, která se nachází mimo území památkové rezervace nebo památkové zóny
IV) Popularizace památkové péče, která spočívá v dlouhodobé cílené činnosti popularizační, přednáškové, výzkumné, projekční, publikační apod. v oblasti památkové péče

Nominaci na držitele ocenění může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba v souladu s pravidly. Nominaci pro daný kalendářní rok je nutné podat od 1. ledna do 28. února příslušného kalendářního roku a na příslušných tiskopisech. Pro čtvrtý ročník je možné zasílat nominace od 1. ledna roku 2024, a to písemně na adresu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, případně elektronicky na e-mail pamatky@kr-kralovehradecky.cz.

 

Soubory ke stažení