Projekt Hodnocení kvality

10.3.2010

Informace o zahájení projektu

Dne 5.2.2010 byl zahájen projekt „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách Královéhradeckého kraje“ („Hodnocení kvality“), na který získal Královéhradecký kraj finanční dotaci z OPVK v celkové výši 19.758.450,66 Kč.