Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

20.3.2019

Série školení v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko

Dne 28. března 2019 se uskuteční v Olomouci školení pro žadatele k prioritní ose 3, dne 4. dubna 2019 se uskuteční v Hradci Králové školení pro příjemce k prioritní ose 2 a 4, dne 2. května 2019 se uskuteční v Hradci Králové školení pro žadatele v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, dne 7. května 2019 se uskuteční v Hradci Králové školení pro příjemce v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Podrobnější informace naleznete na krajské stránce k programu zde - sekce "INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)" - Aktuality.

6.2.2019

Plánované výzvy v komunitárním programu Evropa pro občany

Výkonná agentura EACEA, řídící komunitární program Evropa pro občany, oznámila před koncem minulého roku termíny výzev k předkládání projektových žádostí v roce 2019. Již byly vyhlášeny nebo se plánují 2 výzvy na téma „Partnerství měst“ (1. února a 1 září ) a 2 výzvy pro "Sítě měst" (1. března a 1. září). Pro další informace klikněte na název článku.

6.2.2019

Poslední výzva OP URBACT III pro Sítě měst byla otevřena

Operační program URBACT III hledá až 23 nových Sítí měst. Sítě měst si kladou za cíl pomoci městům v Evropě nalézt řešení společných problémů, kterým města čelí. Tyto sítě sdružují až 10 partnerů z různých evropských zemí, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti a zároveň se od sebe učili. Partneři v síti vytvoří Integrovaný akční plán a budou mít příležitost otestovat některá řešení v malém rozsahu ve svých městech. Práce na tomto akčním plánu probíhá propojením místních stakeholderů a prací v místních a mezinárodních partnerstvích. Termín pro online podávání žádostí v rámci Fáze 1 je 17. dubna 2019 v 15:00 hodin. Bližší informace naleznete na webovém portálu dotaceEU zde.

6.2.2019

Poslední výzva nadnárodního programu Interreg Danube byla vyhlášena

První kolo v pořadí 3. výzvy nadnárodního programu Interreg Danube, již poslední, bylo spuštěno v pondělí 28. ledna 2019, návrhy projektů je možné předkládat do 8. března 2019 do 14:00 hodin. Bližší informace naleznete na webovém portálu dotaceEU zde nebo přímo na oficiálních stránkách programu zde.

24.1.2019

Školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, prioritní osa 3 - Vzdělávání a kvalifikace

Dne 22. února 2019 se v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové uskuteční školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení bude zaměřeno na prioritní osu 3 - Vzdělávání a kvalifikace. Pro tuto prioritní osu byla vyhlášena již poslední výzva. Podrobnější informace naleznete na krajské stránce k programu zde - sekce "INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)" - Aktuality.

17.1.2019

Poslední výzva nadnárodního programu Interreg Central Europe bude brzy vyhlášena

V pořadí 4. výzva (kapitalizační) nadnárodního programu Interreg Central Europe, již poslední, bude vyhlášena 4. března 2019, potrvá do 5. července 2019. Cílem této kapitalizační výzvy je vývoj a prohloubení výsledků dříve schválených projektů. Bližší informace o programu naleznete na webovém portálu dotaceEU zde (sekce Novinky) nebo přímo na oficiálních stránkách programu zde.

16.11.2018

Veletrh dotačních příležitostí

Dne 6. prosince 2018 se v sále č. 906 (Albrechta z Valdštejna) uskuteční od 9 do 15 hodin Veletrh dotačních příležitostí. Podrobné informace naleznete zde.

8.8.2018

Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Opolským vojvodstvím a Společným sekretariátem programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, si dovoluje pozvat všechny zájemce o česko-polskou spolupráci na Výroční akci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, která se bude konat dne 20. září 2018 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Součástí Výroční akce je i Polsko-český běh přátelství, který se bude konat dne 15. září 2018 v polském městě Głuchołazy.

Pozvánku na Výroční akci, odkaz na registrační formulář a další informace naleznete na webové adrese Výroční akce programu, 20.-21.9.2018, Hradec Králové


28.5.2018

Školení pro příjemce v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (prioritní osa 2)

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod), pořádá dne 12. června 2018 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení je primárně určeno pro příjemce dotace z Královéhradeckého a Pardubického kraje u projektů v prioritní ose 2, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 15. března 2018 (tj. pro doposud neproškolené příjemce), mohou se ho ale zúčastnit i další zájemci.