Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

19.10.2020

Nová výzva v programu Interreg V-A ČR - Polsko, reagující na pandemii COVID-19

V prioritní ose 4 (spolupráce institucí a komunit) programu Interreg V-A ČR - Polsko byla vyhlášena nová výzva, tentokrát v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19. Vzhledem k tomu, jakou situací procházejí oba partnerské státy a jaké komplikace tato situace způsobuje spolupracujícím institucím, bude v této výzvě kladen důraz na spolupráci jak v době pandemie, tak i po ní. Bližší informace naleznete zde (sekce Aktuality).

25.8.2020

Erasmus

Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

15.7.2020

Hradecké putování po evropských projektech, od středověku po současnost

Eurocentrum Hradec Králové, ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, pořádá dne 22. 7. 2020 od 17 do 19 hodin "Hradecké putování po evropských projektech, od středověku po současnost". Setkání účastníků bude na Pivovarském náměstí v historickém centru města, kde bude zahájeno putování. Všechny informace, včetně pozvánky s trasou putování a registračním formulářem, naleznete na webovém odkazu zde. Registrace bude možná do doby naplnění kapacity.

22.5.2020

Propagační akce „Společně změníme pohraničí CZ-PL“

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým krajem, Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím realizuje v období od 1. 5. 2020 do 13. 11. 2020 propagační akci „Razem zmieniamy pogranicze CZ- PL/Společně změníme pohraničí CZ-PL“, kterou finančně podpoří Společný sekretariát - Centrum pro regionální rozvoj ČR. Více informací naleznete v sekci Interreg V-A Česká republika - Polsko ve složce Aktuality.

20.1.2020

Tipy na výlety CZ-PL

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým krajem, Dolnoslezským vojvodstvím a Společným sekretariátem Olomouc realizoval aktivitu na propagaci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pod názvem “Tipy na výlety CZ-PL/Propozycje wycieczek/Tips for trips PL-CZ”. Výsledné spoty jsou umístěny na facebooku Turistického portálu Královéhradeckého kraje a rovněž v sekci Spoty s česko-polskou tematikou na tomto turistickém portálu (zde 5 spotů s vazbou na Královéhradecký kraj). Spoty jsou rovněž průběžně umísťovány na facebooku Královéhradeckého kraje.

31.10.2019

Tisková zpráva k projektu ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – CHYTŘE, EFEKTIVNĚ, S PROSPERITOU

Tisková zpráva k projektu ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – CHYTŘE, EFEKTIVNĚ, S PROSPERITOU
K 31. 10.2019 končí 20ti měsíční realizace projektu Rozvoj královéhradeckého kraje – chytře, efektivně, s prosperitou. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007370). Projekt rozvíjel koncepční přístup k vyváženému rozvoji regionu Královéhradeckého kraje při uplatnění moderních přístupů v souladu s místní Agendou 21, zásadami udržitelného rozvoje a SMART řešení.

20.3.2019

Série školení v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko

Dne 28. března 2019 se uskuteční v Olomouci školení pro žadatele k prioritní ose 3, dne 4. dubna 2019 se uskuteční v Hradci Králové školení pro příjemce k prioritní ose 2 a 4, dne 2. května 2019 se uskuteční v Hradci Králové školení pro žadatele v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, dne 7. května 2019 se uskuteční v Hradci Králové školení pro příjemce v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Podrobnější informace naleznete na krajské stránce k programu zde - sekce "INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)" - Aktuality.