Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

30.9.2022

Seminář meziregionálního programu Interreg Europe

Program meziregionální spolupráce Interreg Europe, ve spolupráci s MMR ČR, bude dne 19. 10. 2022 pořádat seminář s názvem "Přínos meziregionální spolupráce pro rozvoj krajů, měst a obcí v České republice". Seminář bude probíhat prezenční formou a částečně bude veden i v anglickém jazyce (tlumočení nebude zajištěno). V případě zájmu o seminář zašlete žádost o registraci na e-mail pavel.lukes@mmr.cz do 11. 10. 2022. V e-mailu můžete zároveň požádat o osobní konzultaci nebo se případně zeptat na vše ohledně konání semináře.

21.9.2022

Online konference k novému programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej pořádá dne 23. září 2022 od 10:30 do 13:00 hod. online konferenci k novému programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027. Na konferenci není nutná registrace. Podrobné informace naleznete zde.

30.4.2022

Nové výzvy programu Interreg V-A ČR - Polsko

Dne 29. 4. 2022 byla vyhlášena nová výzva programu Interreg V-A ČR - Polsko na realizaci velkých projektů, prioritní osa 4 (spolupráce institucí a komunit), reagující na současnou uprchlickou krizi - více informací zde. K této výzvě se konalo dne 9. 5. 2022 online školení - video záznam ze školení a informace o možnostech konzultací projektových záměrů zde. Dne 25. 4. 2022 byla vyhlášena nová výzva Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko, prioritní osa 4 (spolupráce institucí a komunit) - více informací zde.

11.4.2022

První výzva programu Interreg Europe 2021-2027 byla vyhlášena

Dne 5. dubna 2022 byla vyhlášena první výzva meziregionálního programu Interreg Europe, projektové žádosti bude možné předkládat do 31. května (12:00 hod.) prostřednictvím monitorovacího systému programu. V rámci výzvy bude možné realizovat projekty zaměřené na výměnu zkušenosti, s důrazem na zlepšení politik regionálního rozvoje, ve všech tematických oblastech kohezní politiky. Na webových stránkách programu byly zveřejněny první verze programového manuálu a podmínek první výzvy, které popisují celý proces přípravy, předložení a realizaci projektového záměru. Další informace naleznete zde.

26.1.2022

První výzva programu Interreg Europe – informační seminář

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Sekretariátem programu Interreg Europe bude dne 10. 2. 2022 organizovat online seminář zaměřený na program meziregionální spolupráce Interreg Europe. Na semináři bude představena podoba programu Interreg Europe pro období 2021-2027, jeho klíčové rysy, podporované aktivity, tematické zaměření, oprávnění žadatelé, spolufinancování a harmonogram vyhlášení první výzvy.

Více informací o semináři, o registraci na seminář apod. naleznete zde.

13.12.2021

Online setkání k představení Atlasu lázní česko-polského pohraničí

Evropské seskupení pro územní spolupráci Novum pořádá dne 15. 12. 2021 od 9 hod. online setkání, na kterém bude představen „Atlas lázní česko-polského pohraničí“, který vznikl v rámci projektu „Lázeňství na česko-polském pohraničí a jeho vliv na regionální rozvoj – Spa4 Development“. Projednávána bude i případná spolupráce na novém projektu, který by byl zaměřen na propagaci lázní a lázeňských míst na česko-polském pohraničí a mohl by být realizován v rámci nového programu Interreg ČR - Polsko 2021-2027. Odkaz na přihlášení - Join Zoom Meeting. Akce je realizována v rámci projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko, na akci bude zajištěno simultánní tlumočení.

29.11.2021

Online Infoden k 1. výzvě nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027

V souvislosti s vyhlášením 1. výzvy nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027 (výzva byla vyhlášena dne 15. listopadu 2021) připravuje Odbor evropské územní spolupráce MMR ČR v pořadí druhý Infoden, který se bude konat online formou dne 6. 12. 2021 od 10 do 12:45 hod. (využita bude aplikace Webex, připojit se bude možné od 9:45 hod.).

Program akce naleznete na webu DotaceEU zde, registrovat se můžete nejpozději do pátku 3. 12. 2021 dopoledne emailem na adrese nadnarodni@mmr.cz.