Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

3.11.2021

Nové výzvy ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis + pozvánka na školení

Euroregion Glacensis vyhlašuje dvě výzvy pro předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů, prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit. Jedna z výzev je zaměřena na tzv. "zjednodušené metody vykazování výdajů", kdy se při vyúčtování mikroprojektu dokládá pouze minimum dokumentů.

V pondělí 22. 11. 2021 se bude v Hradci Králové konat školení pro žadatele, které bude právě zaměřeno především na informace a pravidla tzv. „zjednodušeného vykazování výdajů“ v prioritní ose 4. Více informací je k dispozici zde.

27.8.2021

Burza partnerství programu Interreg V-A ČR - Polsko

Dne 22. října 2021 od 10:00 do 14:30 hodin se v Centru vědy a umění Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29 ve Valbřichu uskuteční Polsko-česká Burza partnerství. Burza je určena pro organizační složky z Polska a České republiky, mající zájem o realizaci partnerských projektů v polsko-českém pohraničí. Účastníci budou mít možnost navázat nové partnerské kontakty a hledat inspirace pro přípravu společných přeshraničních projektů. Bližší informace naleznete zde (sekce Aktuality).

3.8.2021

Nová výzva v programu Interreg V-A ČR - Polsko, prioritní osa 2 - cestovní ruch

Řídící orgán programu Interreg V-A Česká republika - Polsko vyhlásil dne 2. srpna 2021 novou výzvu pro příjem projektů (velké projekty, nejedná se tedy o mikroprojekty) do prioritní osy 2 - rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (de facto cestovní ruch). Bližší informace naleznete zde (sekce Aktuality).

2.3.2021

Možnost partnerské spolupráce v rámci výběrového řízení programu ESPON 2020

Urbanistický institut Slovinské republiky (Urban Planning institute of Slovenia, IURS) má zájem účastnit se výzvy programu ESPON Covid-19 - jeho územní dopady a politické odpovědi v evropských regionech a městech.

Institut je hlavní slovinská výzkumná instituce v oblasti územního, regionálního a městského plánování a pro účast v projektu hledá partnery.

V případě zájmu naleznete další informace na webu IURS. Pověřenou kontaktní osobou je pan Andrej Gulič .

UIRS Letter of interest (pdf, 142 kB, 2.3.2021 21:03)

2.12.2020

Školení pro příjemce v programu Interreg V-A ČR - Polsko (velké projekty)

Centrum pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá dne 9. prosince 2020 od 9 hodin školení pro příjemce formou videokonference v MS Teams. Další informace, včetně odkazu pro vstup do videokonference a prezentací pro školení, naleznete zde (sekce Aktuality).