Konference, semináře v oblasti prevence sociálně patologických jevů

10.11.2017

Školský informační portál Královéhradeckého kraje

Nové informace budou zveřejňovány na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje: www.sipkhk.cz. Portál sestává ze tří částí:

  • Vzdělávací portál - informace, aktuality a dokumenty z oblasti vzdělávání včetně zájmového, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu a prevence rizikového chování
  • Přijímací řízení - informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek)
  • Pracovní místa ve školách - systém pro zveřejňování nabídek a poptávek po pracovních místech ve školách a školských zařízeních v Královéhradeckém kraji. Pro zveřejnění není nutná registrace, ale podmínkou je platná e-mailová adresa, na kterou budou zaslány informace o vložení, respektive schválení a zveřejnění inzerátu a rovněž odkaz umožňující smazání inzerátu.

19.10.2017

Zpravodaj prevence rizikového chování 3/2017

V jeho obsahu naleznete informace k pomalu končící žákovské soutěže a soutěže mezi školami Královéhradeckého kraje (KHK) v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Najdete v něm celou škálu různých možností především akreditovaných seminářů, ale i kurzů včetně informace o specializačním studiu pro školní metodiky prevence. Mezi semináři je nabídka na kurz k metodice Unplugged zacílené na žáky II. stupně ZŠ (díky finančním prostředkům KHK zdarma), ale i pozvánka na workshop k preventivnímu filmu JAKUB pořádaný odborem školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje již 31.10.2017. Je v něm i celá řada seminářů v oblasti prevence vyhlašovaných jinými institucemi. Dále bych všechny základní a střední školy ráda vyzvala k vyplnění dotazníku do Systému výkaznictví preventivních aktivit, a to v termínu do 31.1.2018.

2.10.2017

Dvoudenní seminář "Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími"

Ve dnech 7.-8.11.2017 uspořádá odbor školství pro pedagogy, školní psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy, etopedy pracující v MŠ, ZŠ, SŠ ale i v PPP a SPC KHK seminář vycházející z adlerovské psychologie. Účastníci zíkají konkrétní tipy pro vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími. Akce proběhne v zasedací místnosti P1.905 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Lektorkami jsou PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. a Mgr. Michaela Širůčková, Ph. D. ze společnosti Mansio, v.o.s., Brno.

29.9.2017

Dvoudenní kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

Ve dnech 24.11. a 29.11.2017 proběhne v zasedací místnosti P1.905 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje akeditovaný bezplatný kurz určený pedagogům, pracovníkům PPP, pracovníkům v sociálních službách zaměřený na sociokulturní specifika romských žáků.

29.9.2017

Seminář k prevenci užívání tabáku, marihuany a alkoholu

Vážení školní metodici prevence, dovolujeme si Vám a Vašim kolegům ve sboru, nabídnout účast na akreditovaném kurzu DVPP se zaměřením na prevenci užívání tabáku, marihuany a alkoholu žáky a studenty. Akce proběhne v Hradci Králové „až 14.12.2017“, ale uzavírka přihlášek je již 6.10.2017. Proto zveřejňujeme nabídku od Jules a Jim, z.s. a České koalice proti tabáku, z.s. s časovým předstihem. Více informací o semináři naleznete v příloze. Součástí tohoto semináře jsou e-learningové lekce, se kterými je nutné se před seminářem seznámit. Kurz je pro účastníky bezplatný.

22.9.2017

Seminář k metodice Unplugged - určený pedagogům především pedagogům žáků 6. ročníků ZŠ - již 9. 11. a 20.11.2017

Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK Praha Vás zve na dvoudenní seminář určený především, jak je již výše avízováno, pedagogům žáků ve věku 12.-14 let. Metodika Unplugged je již několik let úspěšně praktikována jako prevence návykových látek cílená na žáky 2. st. ZŠ. Metodiku mohou proškolení pedagogové využít v rámci školní výuky v průběhu celého školního roku. Lektorem kurzu je PhDr. Lenka Skácelová (PPP Brno). Seminář je akreditován.

22.9.2017

Nabídka seminářů v rámci krajského projektu na téma "Bezpečné klima"

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (ŠZ DVPP) nabízí na téma Bezpečné klima ve školách především tyto aktivity, které jsou většinou hrazeny či částečně dotovány v rámci krajského projektu Podpora pedagogů Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu. Akce proběhnou na různých pracovištích ŠZ DVPP do konce roku 2017. Uzávěrka přihlášek je max. týden před termínem akce!

13.9.2017

Spolu a jinak ve vzdělávání

Královéhradecký kraj ve spolupráci se ŠZ DVPP nabízí dvoudenní výjezdní akreditovaný seminář Spolu a jinak ve vzdělávání. Lektorky jsou ze společnosti Mansio, v.o.s., Brno. Akce proběhne v termínu 12.-13.10.2017 v hotelu Studánka.

19.5.2017

Seminář Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících

Dne 2.6.2017 pro Vás uspořádá KHS KHK ve spolupráci s KÚ KHK akreditovaný seminář zaměřený na prevenci úrazů a otrav u dětí a dospívajících. Akce se uskuteční od 10 do 14 h v prostorách velké zasedací místnosti na Krajské hygienické stanici, Habrmanova 19, Hradec Králové. Seminář je určen nejen Školám podporujícím zdraví, školním metodikům prevence, ale i dalším pedagogům. Přednášejícími budou zaměstnanci Státního zdravotního ústavu, Praha.