Svazek obcí ÚPA

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce

Náměstí T. G. Masaryka 120,549 41 Červený Kostelec
IČ: 71211721

Telefon: 491 467 545
E-mail: podatelna@mikroregionupa.cz
WWW: http://www.mikroregionupa.cz/
manažer svazku: Karel Turek, 604 558 002, turek@mikroregionupa.cz

 


* Chvalkovice
* Červená Hora
* Červený Kostelec
* Česká Skalice
* Dolní Radechová
* Hořičky
* Horní Radechová
* Lhota pod Hořičkami
* Litoboř
* Mezilečí
* Říkov
* Rychnovek
* Slatina nad Úpou
* Velká Jesenice
* Velký Třbešov
* Vestec
* Zábrodí
* Žernov
Předmět činnost

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení různorodých činností. Jedná se zejména o:
a. účast v národních a mezinárodních programech,
b. propagaci svazku a jeho zájmového území,
c. přípravu a realizaci integrovaných projektů a rozvojových strategií,
d. přeshraniční spolupráci bez potřeby vzniku nové právnické osoby,
e. aktivity vedoucí k postupnému vyrovnávání rozvojového potenciálu všech členů svazku,
f. provozování centra společných služeb,
g. plnění úkolů pověřenece pro členské obce.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnosti svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnosti spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

orgány svazku statutární orgány
* výbor
* správní rada
* předseda a místopředsedové
* kontrolní komise
* manažer
 • předseda Jiří Regner
  T. G. Masaryka 93, 549 41 Červený Kostelec
   
 •  místopředseda Jan Michel
  U Tůně 37, 549 11 Dolní Radechová
   
 •  místopředseda Petr Jeništa
  Velká Jesenice 53, 552 24 Velká Jesenice
Datum vzniku: 29.8.2002 Datum zániku:

Soubory ke stažení