Svazek obcí Metuje

17. 4. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce
Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice
IČ: 70156239

Telefon: 491 459 256, 602 475 931
E-mail: info@obcemetuje.cz hovorkova@masmum.cz     
WWW: http://www.obcemetuje.cz/
* Bohuslavice nad Metují
* Černčice
* Jasenná
* Nahořany nad Metují
* Rychnovek
* Říkov
* Slavětín nad Metují
* Šestajovice
* Velká Jesenice
* Vršovka
Předmět činnost
a) Základním motivem činnosti svazku je ochrana společných zájmů členských obcí, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec a společná realizace dílčích aktivit, naplňující základní poslání svazku.
b) Přispět k dalšímu příznivému rozvoji jeho zájmového území ve prospěch všech občanů členských obcí a návštěvníků tohoto regionu.
c) Svazek se dále v předmětu své činnosti inspiruje zásadami Programu obnovy venkova, před vstupních programů EU, programů přes zahraniční spolupráce a dalších podobných národních a mezinárodních programů a další činnosti dle § 50 odst. a)-f) zákona č. 128/2000 Sb.
d) Jednotlivými činnostmi svazku jsou zejména:
* ochrana životního prostředí v zájmovém území
* koordinace územního plánování v regionálním měřítku
* koordinace investičních akcí v zájmovém sdružení
* zastupování členů sdružení při jednání s třetími osobami
* zajišťování a vedení společné agendy
* propagace sdružení a jeho zájmů
* akce a aktivity, které se týkají všech čl. obcí
e) Předmětem činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí, ale korespondují svými zájmy, záměry s předmětem činnosti svazku jako celku. Pro odpovědnost za tyto akce a jejich finanční účetní a dokumentační zabezpečení jmenuje sněm odpovědné osoby s odpovídajícími pravomocemi.
f) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské nebo nepodnikatelské subjekty v souladu s platnými právními normami.
orgány svazku statutární orgány
* sněm
* předseda svazku
* 1. místopředseda
* 2. místopředseda
* revizní komise
 • předseda Jaroslav Zelený, DiS.
  Velká Jesenice 240, 552 24 Velká Jesenice
  vznik funkce: 15. 2. 2024
 • 1. místopředsedkyně Ing. Jitka Slezáková
  Jasenná 6, 552 22 Náchod
  vznik funkce: 3. 3. 2007
 • 2. místopředseda Tomáš Drtina
  Zvole 117, 552 25 Rychnovek
 • vznik funkce: 19. 12. 2022

 

Datum vzniku: 6.1.2000 Datum zániku:

Soubory ke stažení