Svazek obcí Jestřebí hory

11. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce

Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
IČ: 69155372

Telefon: 731 543 676
E-mail: sojh@malesvatonovice.cz
WWW: http://www.jestrebihory.net/

* Batňovice
* Havlovice
* Chvaleč
* Jívka
* Libňatov
* Malé Svatoňovice
* Maršov u Úpice
* Radvanice
* Rtyně v Podkrkonoší
* Suchovršice
* Úpice
* Velké Svatoňovice

 

Předmět činnost

1. Předmětem činnosti svazku je ochrana společných zájmů a podpora veškerých aktivit, které povedou k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji mikroregionu,
tvořeného katastrálními územími všech členů svazku.
2. Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které činí jen některé členské obce a z objektivních důvodů se netýkají ostatních členů svazku.
Výsledky těchto aktivit však jsou v zájmu svazku.
3. Za předmět činnosti k realizaci výše uvedeném patří zejména:
* účast v národních a mezinárodních programech,
* příprava a realizace integrovaných projektů a rozvojových strategií,
* přeshraniční spolupráce bez potřeby vzniku nové právnické osoby,
* aktivity vedoucí k postupnému vyrovnávání rozvojového potenciálu všech členů svazku.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

orgány svazku statutární orgány
* výbor
* předseda
* místopředsedové
* kontrolní komise
 • předseda Zdeněk Špringr
  Trhovka 482, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
  zánik funkce: 15.12.2022
   
 • 1. místopředseda Vladimír Provazník
  Zahradní 253, 542 34 Malé Svatoňovice
  zánik funkce: 15.12.2022
   
 • 2. místopředseda Ing. Pavel Dvořáček
  Havlovice 318, 542 38 Havlovice
  zánik funkce: 15.12.2022
   
 • předseda Vladimír Provazník
  Zahradní 253, 542 34 Malé Svatoňovice
  vznik funkce: 15.12.2022
   
 • 1. místopředseda Bc. Jaroslav Pich
  Libňatov 197, 542 36 Libňatov
  vznik funkce: 15.12.2022
   
 • 2. místopředseda Bc. Stanislav Řezníček, DiS.
  Sadová 705, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
  vznik funkce: 15.12.2022   
Datum vzniku: 18.6.1999 Datum zániku:

Soubory ke stažení