Svazek obcí Horní Labe

11. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce

Náměstí 69, 543 71 Hostinné
IČ: 71169431

Telefon: 499 441 333
manažerka Lenka Kněžourová 724 283 988

E-mail: sekretariat@muhostinne.cz, manazer@sohl.cz
WWW: www.sohl.cz

* Čermná
* Černý Důl
* Dolní Branná
* Dolní Dvůr
* Dolní Kalná
* Dolní Lánov
* Dolní Olešnice
* Horní Kalná
* Horní Olešnice
* Hostinné
* Chotěvice
* Klášterská Lhota
* Kunčice nad Labem
* Lánov
* Nemojov
* Prosečné
* Rudník
* Strážné
* Vrchlabí

Předmět činnosti

1. Obecným předmětem činnosti svazku je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, v jednotlivostech potom zejména spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových programů Evropské unie a činnosti podle § 50 odst. 1 zákona o obcích.
2. Svazek může zajišťovat pro své členy plnění úkolů souvisejících s obecným nařízením o ochraně osobních údajů
3. Předmětem činnosti svazku jsou i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají jen některých členských obcí, pokud jsou v souladu se zájmy a záměry svazku.
4. Svazek je oprávněn zakládat podle platné právní úpravy samostatně nebo s dalšími osobami podnikatelské a nepodnikatelské subjekty.                                                                                                                       
5. Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, jenž je tvořen tzv. zájmovým územím, který je vymezen katastrálním územím členskcýh obcí.

orgány svazku statutární orgány
* výkonná rada svazku
* předseda svazku
* místopředseda svazku
* kontrolní skupina svazku
  • předseda Ing. Dagmar Sahánková
    Náměstí 62, 543 71 Hostinné
     
  • místopředseda Vladimír Lukeš
    Chotěvice 250, 543 71 Hostinné
Datum vzniku: 20.3.2003 Datum zániku:

Soubory ke stažení