Svazek obcí Brada

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce

Jinolice 39, 506 01 Jičín
IČ: 71183914

Telefon: 737 943 980
E-mail: helacervova@seznam.cz
WWW: http://www.sobrada.cz/

*Brada - Rybníček
* Dílce
* Dřevěnice
* Holín
* Jinolice
* Kbelice
* Kněžnice
* Libuň
* Ostružno
* Podůlší
* Radim
* Soběraz
* Újezd pod Troskami
* Zámostí - Blata
Předmět činnost

a) Předmětem činnosti svazku je:
* všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
* společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
* koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
* koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku
* slaďování zájmů a činností místních samospráv a společně ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území
* vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku
* zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
* zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
* propagace svazku a jeho zájmového území, zvýšení zájmu o turistiku, oživení kultury a místních zvyklostí, vstřícnost vůči zájmovým sdružením a podpora jejich činnosti
* společný postup obce k řešení programů regionální politiky Královéhradeckého kraje, ČR, případně EU.

b) Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromážděni starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

orgány svazku statutární orgány
* shromáždění starostů (sněm)
* předseda svazku
* místopředseda svazku
* revizní skupina
 • předseda Helena Červová
  Jivany 12, 507 15 Libuň
  zánik funkce: 22.11.2022
   
 • místopředseda Stanislav Kozák
  Jinolice 75, 506 01
  zánik funkce: 22.11.2022
   
 • předseda Stanislav Kozák
  Jinolice 75, 506 01 Jičín
  vznik funkce: 22.11.2022
   
 • místopředseda Jan Švihel
  Hrdoňovice 62, 512 63 Újezd pod Troskami
  vznik funkce: 22.11.2022
Datum vzniku: 1.9.2003 Datum zániku:

Soubory ke stažení